L'appartement 22

0 EXPEDITIONS | رحلات

1 ACTUALITÉS | EVENTS | مستجدات

2 EXPOSITIONS | معارض

3 PRODUCTION | Collection | أعمال

4 ARCHIVE & BIOGRAPHIES l وثائق

5 RESIDENCES | إقامات

6 PERFORMANCES / INTERVENTIONS عروض ومداخلات

7 TEXTES | Debats | نصوص | chroniques | قراءات وحوارات

8 LINKS | Thanks | شكرآ

 

Inscription à la Newsletter

L’appartement 22,
279 avenue Mohamed V,
MA-10000 Rabat,
T +212663598288,
Międzynarodowa Biblioteka Stowarzyszeniowa Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej w Rabacie

Sobota 24 marca 2007

[français] [polski]

W październiku 2006 roku w samym centrum miasta Rabat (Maroko), przy ulicy Kairu 2 bis, tworzona będzie Międzynarodowa Biblioteka Stowarzyszeniowa Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej. Jej zasoby wzbogacane będą stopniowo o starannie selekcjonowane dary pochodzące z Francji i innych krajów. Ambicją tej biblioteki sztuki jest stawanie się docelowo miejscem profesjonalnym oraz przeznaczonym na badania, dokumentację i lekturę, efektywnym centrum źródeł. Biblioteka dostępna będzie przede wszystkim dla studentów szkół artystycznych (écoles d’art), szkół architektury i szkół design w Maroku, jak i dla amatorów, dla badaczy i dla zawodowców w domenie sztuki - artystów, krytyków, nauczycieli, kolekcjonerów. Konsultacja zbiorów będzie bezpłatna. Na stały zbiór biblioteki złożą się różne publikacje : monografie, katalogi ekspozycji zbiorowych, książki krytyczne, książki teoretyczne, pisma artystów, książki artystów, przeglądy, dossier arystów, etc. Uzupełniać go będą wszelkie nośniki, instruując lub dokumentając, w odpowiedni sposób, pola sztuki współczesnej i transwersalne względem niej formy twórczości. Równocześnie konstytuować się będzie zbiór audiowizualny DVD artystów i CD audio muzyki współczesnej.

Komitet patronacki i poparcie Marokański i francuski komitet patronacki, skupiający artystów i specjalistów od sztuki, poręczy za kwestie etyczne i za orientację biblioteki. Określi on przeto jej preferencje zainteresowań i jakości, jeśli chodzi o wybór dzieł, a także zapewni jej rozwój, jej perspektywy otwarcia i przyszłości. Ów komitet jest także swoistym napędem uwiarygodniającym projekt celem stymulacji darów dzieł w postaci katalogów, książek i publikacji. Komitet tworzą osobistości świata sztuki - artyści : Fouad Bellamine, Daniel Buren, Philippe Cazal, Hassan Darsi, Jean Daviot, Mohamed El Baz, krytycy i niezależni komisarze ekspozycji : Ami Barak, Élisabeth Couturier, Chantal Creste, Nadine Descendre, Abdellah Karroum, Pascale Le Thorel, Aline Pujo, oraz kolekcjoner Daniel Bosser.

Zarządzanie Rygorystyczne zarządzanie biblioteką jest zastawem jej rozwoju, zarówno obecnego, jak i tego w przyszłości. Ważne jest, aby biblioteka była dobrze administrowana i aby użytkownicy byli uwrażliwieni na kwestię odpowiedzialności. Oczekiwania te spełnić winno prowadzenie biblioteki przez miłośników lub specjalistów marokańskich, ogarniętych pasją dla tego projektu. Siedziba stowarzyszenia przewidziana jest pod adresem jej lokalizacji fizycznej, cytowanej powyżej. Do uzupełnienia pozostaje jego status. Koordynatorem tego projektu, z którym związani są artyści i aktorzy sztuki z Maroka, Francji i innych krajów, jest artysta Philippe Cazal.

Bibliothèque associative internationale d’art moderne et contemporain, 2 bis rue du Caire, Rabat (Maroc)