L'appartement 22

0 EXPEDITIONS | رحلات

1 ACTUALITÉS | EVENTS | مستجدات

2 EXPOSITIONS | معارض

3 PRODUCTION | Collection | أعمال

4 ARCHIVE & BIOGRAPHIES l وثائق

5 RESIDENCES | إقامات

6 PERFORMANCES / INTERVENTIONS عروض ومداخلات

7 TEXTES | Debats | نصوص | chroniques | قراءات وحوارات

8 LINKS | Thanks | شكرآ

 

Inscription à la Newsletter

L’appartement 22,
279 avenue Mohamed V,
MA-10000 Rabat,
T +212663598288,
Wystawa zbiorowa Dessins, projets (3)

Sobota 6 stycznia 2007

[عربي] [English] [français] [polski]

Wystawa 16 stycznia – 25 lutego 2007

Wernisaż 15 stycznia 2007, godz. 19

Wystawa ta pozwala dostrzec ważne momenty życia artysty - od rysunku jako przedstawienia do projektu jako wyobrażenia i do projekcji utopijnych. Każdy rysunek poświadcza o ponownym rozpoczynaniu, by „na nowo czynić świat”.

Doa Aly

Liliana Basarab

Keren Benbenisty

Chourouk Hriech

Yasmina Mlik

Younès Rahmoun

Batoul S’himi

Katrin Ströbel

« ... Rysunek, bardziej niż malarstwo czy wideo, wyraża byt sztukę ( l’être art) samemu sobie i światu. Byt sztuka to zarówno odczucie, jak i egzystencja, to w równym stopniu stawanie się, jak i znikanie... » Communiqué de presse : « Coraz bardziej dążę do dzielenia się z publicznością moim poglądem na sztukę oraz tym, aby wprowadzać nas razem w sekret artysty. Ja już tam jestem. Potrzebuję pisać wystawy bezpośrednio w przestrzeni, jak rysunek lub rękopis. » Tymi słowami autor wystawy « Rysunki, projekty…(3) », dr Abdellah Karroum zaprasza nas do odkrywania uniwersum nowego pokolenia artystów, ściągających do Apartamentu 22 w Rabacie. « Rysunki, projekty…» to program wystaw, które Apartament 22 rozwija od 2006 roku. Po pierwszej edycji wraz z instalacją « God is design » Adel Abdessemed oraz po drugiej - « 3R’s Maroc » Seamus Farrell, łączącej warsztaty w Fez z wystawą w Rabacie, Apartament 22 otwiera dziś drzwi ośmiorgu artystom, przybyłym z Niemiec, Egiptu, Maroka, Izraela, Rumunii i Tunezji. Wszyscy z pokolenia swojego kuratora są częścią tych, którzy czynią ze swojej wyobrażeniowości pamięć czasu: Doa Aly, « bez tytułu », 2006. Doa ALY, żyje i pracuje w Kairze. (Seria czterech rysunków zainspirowanych własnym projektem “48 lekcji baletu” , który zarazem dał miejsce realizacjom wideo i fotografiom. Rysunki zrealizowane na dwóch grubościach papieru półprzezroczystego (kalka) składają się na obraz pokawałkowanego ciała baleriny. Te dwie grubości dzieła mówią także o jakże szczególnym stanie rzeczy pomiędzy kruchością i stabilnością, między spotkaniem i separacją.) Liliana Basarab, « the forest », 2006. Liliana BASARAB, żyje i pracuje w Rumunii. (« the forest » składa się z serii 500 rysunków realizowanych skutkiem pobytu artystki w Polsce. W czasie tego pobytu artystka zgubiła się nocą w czarnym lesie. Każdy z tych pięciuset rysunków stanowi detal lasu. Dzieło żyje rozbite, rozrzucone po różnych kolekcjach na całym świecie.) Keren Benbenisty, « bez tytułu », 2006. Keren BENBENISTY, żyje i pracuje w Paryżu. (Prace Keren Benbenisty ewokują często dwoistość, spotkanie, « miłość niemożliwą », przestrzeń „pomiędzy”, zarówno tę symboliczną, jak i fizyczną. Jak nie myśleć o ścianie i o napięciach między narodami. Artystka urodziła się w Izraelu z matki Marokanki i ojca Turka.) Chourouk Hreich, « Mythography’s Boats », 2007, 80 x 120 cm. Chourouk HRIECH, żyje w Marsylii i Marakeszu. (Trzy rysunki, zrealizowane specjalnie na wystawę w Apartamencie 22, przedstawiają relację artysty względem kraju, z którego pochodzi. Jej rodzice są Marokańczykami, którzy wyemigrowali do Francji w 1975 roku. Różnicuje ona tu również historie, wizje, nastroje swojego spotkania z „orientalnością” wyobrażoną. Tak też odnajdujemy w tych trzech obrazach sceny opowiedziane przez jej rodziców, zmieszane z własnymi wizjami artystki i jej doświadczeniami...) Yasmina Mlik, « bez tytułu », 2006. Yasmina MLIK, żyje i pracuje w Tunezji. (Seria rysunków została zrealizowana w czasie przemieszczenia się pociągiem tunezyjskim. Rodzaj mentalnego wygnania i praktyka rysunku, który wyciąga artystów z rzeczywistości przemieszczeniem, ale bez udawania się „gdzie indziej”.) Younes Rahmoun, « Ghorfa », 2006. Younès RAHMOUN, żyje i pracuje w Tétouan. (Pierwszy rysunek zatytułowany “Ghorfa” jest zainspirowany pokojem artysty, miejscem pracy, medytacji i modlitwy. Rysunek ten przedstawia plan Ghorfy umieszczonej w centrum apartamentu 22, w miarę tego jak zachodzi prze-mieszczenie przestrzeni kreacji i medytacji ku przestrzeni ekspozycji i udziału.) Batoul S’himi, « aquarelles », 2007. Batoul S’HIMI, żyje i pracuje w Maroku. (W odpowiedzi na zaproszenie od Apartamentu 22, Batoul S’Himi jest jedyną artystką, która proponuje na tę wystawę « rysunek projektu ». Projektuje ona interwencję na plaży, realizuje gigantyczny rysunek naturalnymi i biorozkładalnymi pigmentami, przedstawiając strony chwilowych dyskusji (czat). Chodzi o to, by wyjść z okna monitora ku realnym spotkaniom.) Katrin Ströbel, « bez tytułu », 2006. Katrin STRÖBEL, żyje i pracuje w Sztutgarcie. (Artystka, przebywając w Maroku, po raz pierwszy pracuje nad zasadą tłumaczenia. Komponuje tę samą formę ze znaków i kaligrafii łacińskich i arabskich. Poprzez swoją własną praktykę, Katrin Ströbel stawia pytania o kondycję artysty w kontekście kulturowym, odmiennym od kontekstu swojego kraju, Niemiec. Prezentowane rysunki to portrety artystów spotkanych w Maroku, często z jej pokolenia.) Oto ośmioro artystów przybyłych z różnych stron, z różnych światów, którzy wyrastali w odmiennych kulturach, ale którzy podzielają ostatecznie tę samą wizję sztuki, myśli artystycznej, a dziś, po raz pierwszy, dzielą tę samą przestrzeń – Apartement 22. Artyści, którzy poprzez swoje rysunki opowiadają, nakreślają, przeżywają na nowo i dzielą się swoimi emocjami. To rysunki i obrazy, które zaczynają żyć dzięki gestom tych artystów. Zdaniem Abdellaha Karroum „gest jest źródłem rysunku, ten gest dyktowany jest przez wyobrażeniowość w korespondencji z tym, co artysta zaczerpnął ze świata, z nastrojem przelewanym w ciało artysty, tak jak w ciała nasze, bytów ludzkich, które się konsumują”. Karroum, latami własnej pracy i badań, próbuje w Maroku powoływać do życia sztukę ponad „egzystencją konsumencką”, próbuje tworzyć wizję alternatywną wobec akademizmu okalającego szkoły artystyczne, a w konsekwencji także wobec marokańskiej publiczności. To potrzeba „pisania ekspozycji” w czasie, ale również w przestrzeni, aby uczynić z tego niezwykłego zdarzenia projekt ustanawiający całkowite zaangażowanie, zarówno ze strony artystów, jak i od miejsca ukazania się dzieł. Program « Rysunki, projekty… » ujawnia pragnienie « kuratora » dzielenia się zaangażowaną myślą artystyczną z publicznością, której niejako nadaje on przekształcaną przestrzeń swojego miejsca prywatnego - Apartament 22 staje się miejscem wspólnym, „spółdzielnią” artystów i publiczności. To przestrzeń, która narzuca się odwiedzającemu poprzez swoją pozycję i historię, ale która nie dominuje siłą swojej objętości. Czasem wystarczy uaktywnić ścianę lub etażerkę, a czasem całą przestrzeń, by Apartament 22 - taki zbiornik życzeń, snów i utopii - przekształcił się na potrzeby dzieł, które tu oto z niego się tworzą lub w nim instalują.

Wystawa « rysunki, projekty (3) » potrwa do 25 lutego 2007. Apartament 22, 279 avenue Mohamed V. Rabat (Maroko). Wizyty : 063 59 82 88 lub emailem : appartement22@free.fr Informacje : www.appartement22.com Realizacja wystawy: Abdellah Karroum. Rzecznik prasowy: Sophia Akhmisse sophia@appartement22.com